Bezdomne zwierzęta

Zasady zgłaszania bezdomnych zwierząt

W przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia nie przechodź obojętnie.

Zgodnie z Art. 11. ust.1 Ustawy o Ochronie Zwierząt: Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Każda z gmin, co roku określa w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami, określający między innymi do kogo należy kierować zgłoszenia dot. bezdomnych i rannych zwierząt.

W większości gmin, urzędy miasta/gminy w godzinach pracy przyjmują bezpośrednio zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt. W gminach, w których działa Straż Miejska, również ona może przyjmować zgłoszenia. Kolejną instytucją, kompetentną do przyjmowania zgłoszeń jest najbliższy komisariat Policji. Całodobowo można również zgłaszać bezdomne i ranne zwierzęta do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wszystkie wyżej wymienione instytucje, posiadają informacje z którym schroniskiem współpracuje dana gmina i kogo wezwać, by wyłapać bezdomne zwierzę.

Zwierze może trafić pod naszą opiekę, jedynie po otrzymaniu zgłoszenia na nasze numery alarmowe przez wyżej wymienione instytucje!

Pamiętaj! Zwierzęta w stresujących sytuacjach mogą zachowywać się w różny, nieprzewidywalny sposób. Musisz być uważny i ostrożny.

Numery telefonu okolicznych instytucji, do których można zgłaszać bezdomne/ranne zwierzęta:

Gmina Chełmek
Urząd Miejski w Chełmku33 844 90 00 do 10
Komisariat Policji w Chełmku47 83 26 450 - w godzinach od 07.00 do 15.00. Po godzinie 15.00 służba pełniona jest poza komisariatem, w zwiazku z tym kontakt z policjantami Komisariatu Policji w Chełmku za pośrednictwem oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu telefon +48 47 83 26 280
PCZK Oświęcim33 844 89 80
Gmina Jaworzno
Straż Miejska w Jaworznie986, 32 618 16 18
Gmina Oświęcim
Urząd Gminy Oświęcim33 844 95 00
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu47 83 26 280
PCZK Oświęcim33 844 89 80
Gmina Libiąż
Urząd Miejski w Libiążu32 624 92 01
Komisariat Policji w Libiążu47 832 43 50
PCZK Chrzanów32 625 00 00
Gmina Babice
Urząd Gminy Babice32 613 40 13
PCZK Chrzanów32 625 00 00
Gmina Trzebinia
Urząd Miasta Trzebinia32 612 12 27
PCZK Chrzanów32 625 00 00
Gmina Chrzanów
Urząd Miejski w Chrzanowie32 75 85 000
PCZK Chrzanów32 625 00 00
Gmina Lędziny
Urząd Miasta Lędziny32 216 65 11 do 13
Straż Miejska w Lędzinach32 216 65 11 do 13, wewnętrzny 132, 600 279 573, 600 279 543
PCZK Bieruńsko-LędzińskiZadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego pełnione są przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. 32 323 24 51; 32 323 24 52; 32 323 24 53
Gmina Imielin
Urząd Miasta Imielin32 225 55 05, 32 225 55 06, 32 225 60 94
PCZK Bieruńsko-LędzińskiZadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego pełnione są przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. 32 323 24 51; 32 323 24 52; 32 323 24 53
Gmina Chełm Śląski
Urząd Gminy Chełm Śląski32 225 75 03, 32 225 75 04, 32 225 80 29, 797 840 634
PCZK Bieruńsko-LędzińskiZadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego pełnione są przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. 32 323 24 51; 32 323 24 52; 32 323 24 53
Gmina Bieruń
Urząd Miasta Bieruń32 708 09 10
Straż Miejska w Bieruniu32 216 37 27
PCZK Bieruńsko-LędzińskiZadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego pełnione są przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. 32 323 24 51; 32 323 24 52; 32 323 24 53

Wszystkie wyżej wymienione instytucje, posiadają informacje z którym schroniskiem współpracuje dana gmina i kogo wezwać, by wyłapać bezdomne zwierzę.

Zwierze może trafić pod naszą opiekę, jedynie po otrzymaniu zgłoszenia na nasze numery alarmowe przez wyżej wymienione instytucje!

Pamiętaj! Zwierzęta w stresujących sytuacjach mogą zachowywać się w różny, nieprzewidywalny sposób. Musisz być uważny i ostrożny.